Automatiseren kun je leren

In deze bijeenkomst gaan we interactief aan de slag. De volgende doelen willen we bereiken:

 

Na deze bijeenkomst…

  • Kan ik uitleggen wat het verschil is tussen automatiseren en memoriseren.
  • Kan ik anderen het belang van automatiseren vertellen.
  • Weet ik welke leerstof geautomatiseerd/gememoriseerd moet zijn.
  • Weet ik het belang van getalbegrip als voorwaarde voor het automatiseren.
  • Weet ik de plaats van vlot rekenen in het hoofdfasenmodel
  • Heb ik ideeën om het automatiseren leuker te maken in de klas