Rijke Taal

Rijke Taal (informatieve teambijeenkomst van 1,5u) 

 

Ambitie vanuit het SBP van WIJ de Venen: 

We verbeteren de resultaten op de basisvaardigheden van onze leerlingen, onder andere door ze in een brede context te plaatsen, waardoor ze nut en noodzaak begrijpen.  

 

Wat is nu Rijke Taal en hoe zet je dit in binnen ons onderwijs? Hoe zorg je voor leesplezier? 

Tijdens deze teambijeenkomst krijg je meer theoretisch onderbouwde kennis aangereikt om je lees- en taalonderwijs anders te organiseren, wat is nu eigenlijk een rijke tekst en welke criteria horen hierbij?  

Je krijgt van ons ideeën over hoe je het onderwijs in de klas morgen met een kleine aanpassing al rijker kan maken. Op de Diamant, de Vaart en de Lei zijn al veel mooie voorbeelden te zien die we in deze bijeenkomst voorbij laten komen. 

 

Eén van de drie directeuren die deze activiteit aanbieden, geeft hier graag een presentatie over bij jullie op school.

 

Heb je met je team, of met een gedeelte van je team, interesse in deze bijeenkomst, meld je dan aan door een mail te sturen naar Margriet Roeleven: m.roeleven@wijdevenen.nl. Samen wordt de datum en het tijdstip bepaald.