Conferentie Naar Inclusiever Onderwijs

Na de (creatieve) opening met een korte video zien we uit naar de bijdrage van de nieuwe minister voor Onderwijs (uitgenodigd), gevolgd door een panelgesprek met enkele van onze samenwerkingspartners. Het gesprek richt op de actualiteit en vooral op kansrijke aanpakken en uitdagingen bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs in scholen en de regio.

 

Daarna volgen drie rondes met ruim 30 sessies. Hierin staan het uitwisselen en bespreken van leerervaringen, successen en vraagstukken centraal bij het (samen)werken aan inclusiever onderwijs. De bijdragen richten zich niet alleen op praktijkontwikkeling in scholen maar ook op de rol van samenwerkingsverbanden en gemeenten. Er zijn sessies waarin vragen van deelnemers zelf het startpunt vormen. Je kunt in gesprek gaan met de ambassadeurs van het platform (schoolleiders, bestuurders en directeuren/bestuurders van samenwerkingsverbanden), met leden van de werkgroep inclusieve onderwijshuisvesting, medewerkers van het ministerie van OCW en met vooraanstaande buitenlandse experts op het gebied van inclusief onderwijs.

 

Naar inclusiever onderwijs: Conferentie 12 juni 2024