Leerteam Rekenen

Wil je je verdiepen in de mogelijkheden om met jouw collega’s een verbetering in het rekenonderwijs en de rekenresultaten te brengen op jouw school? Wellicht is het leerteam rekenen dan passend bij jou en de situatie van jouw school.  Tijdens 5 bijeenkomsten verkennen we niet alleen de essenties van de rekendidactiek maar ook het leerproces van jou en je collega’s. Wat komt er eigenlijk bij kijken als je van jezelf en je collega’s vraagt iets anders te doen in de rekenles dan jij en zij tot dan toe deden?  Om de rekendidactiek op jouw school goed onder de aandacht te brengen en te houden is het sterk als er twee deelnemers per school aansluiten.   

 

Doel:         

  • De deelnemers hebben kennis en inzicht m.b.t. de inhoud (rekenwiskundedidactiek) en het proces (begeleiden en coachen) om hun team op het gebied van rekenwiskundeonderwijs te ondersteunen. 
  • Zij hebben praktische en theoretisch onderbouwde handvatten om over rekenresultaten en rekenwerk van kinderen in gesprek te komen en te blijven met hun teamleden. 

 

Voor wie: Leerkrachten, rekencoördinatoren en IB-ers die hun collega’s willen ondersteunen bij het versterken van hun rekendidactische inzichten en coachingsvaardigheden.  

 
Inhoud 

  • Belangrijke rekendidactische uitgangspunten 
  • De wijze waarop je collega’s ‘meekrijgt’ in kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
  • Ontwikkelen en versterken van coachingsvaardigheden.   

 

Data van 5 bijeenkomsten 10 september, 10 oktober, 16 januari, 18 maart, 15 mei