Netwerk iCoaches

De iCoach is een sleutelpersoon in alle processen die professionalisering rondom ict op school helpt realiseren. En degene die samen met leerkrachten kijkt naar de meerwaarde van de inzet van ict in het leerproces.  In de organisatie is de iCoach de altijd benaderbare contactpersoon voor de leraren en een belangrijke sparringpartner voor de directeur met steeds hetzelfde doel voor ogen: de ict-bekwame leraar en zinvolle inzet van ict in de praktijk.