Podcasts

Borgers van Burgeschap (CED)

01 februari 2024
Verdiepende gesprekken
In de podcast-serie ‘Borgers van Burgerschap’ kun je luisteren naar verdiepende gesprekken over vraagstukken en kwesties rond burgerschap. De serie is een samenwerking van Vreedzaam en de Vreedzame Wijk. Hoe kunnen we burgerschap borgen in onze samenleving? Dat begint bij de opvoeding van de kinderen thuis, maar ook op school, in de buurt en in grotere verbanden.

Willen en kunnen
Bijdragen aan het algemeen belang en de gemeenschap, openstaan voor verschillen tussen mensen, en op een vreedzame wijze conflicten oplossen. De democratie valt of staat met burgers die dit willen en kunnen. Hoe staat het daarmee? En wat betekent dat voor het opgroeien en opvoeden van kinderen in onze samenleving?

 

https://www.cedgroep.nl/themas/artikel/podcast-serie-borgers-van-burgerschap.

 

Diversiteit in het onderwijs

30 november 2023
Diversiteit is een feit, inclusie een keuze en verbinden een noodzaak. Jan Jaap Hubeek gaat in gesprek met Sanive Celik. Saniye is lector Diversiteit aan de Hogeschool Leiden en promoveerde aan de Universiteit Leiden op de business case van diversiteit in publieke organisaties. Het lectoraat van Saniye richt zich op kennisontwikkeling over diversiteit en inclusie. 

Je hoort veel de wens om meer divers of inclusief te zijn. Maar wat betekent dat nou? En wat vraagt dat van jezelf? Wil jij dat eigenlijk wel? En ben je bereid iets op te geven daarvoor? En als het ongemakkelijk wordt? 

https://open.spotify.com/episode/5Lc8pfLsmh82TDZeamKu6y.

Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen (met Beno Schaepen)

26 februari 2024
Een gesprek met Beno Schraepen, lector/onderzoeker aan de AP Hogeschool in Antwerpen, auteur van het boek ‘Excluses, wat uitsluiting doet met mensen.’ Hierin vertelt hij hoe het komt dat mensen met een beperking structureel worden uitgesloten van de maatschappij.

‘In onze maatschappij heerst het idee dat mensen met een beperking het beste af zijn in aparte aangepaste en gespecialiseerde omgevingen. We stellen ons geen vragen over de impact daarvan op iemands leven.'

 

6. Excluses. Wat uitsluiting doet met mensen (met Beno Schraepen). - Makkelijker Meedoen de Podcast | Podcast on Spotify

Inclusie in onderwijs: van elkaar tolereren naar ├ęcht meedoen

26 februari 2024
Een gesprek met Beno Schraepen, auteur van ‘Excluses, wat uitsluiting doet met mensen: 

  • Waarom is het moeilijk voor mensen met een beperking om te vertellen wat ze nodig hebben om tóch mee te kunnen doen?
  • Wat voegt naar de basisschool in de buurt gaan toe?
  • Hoe kom je van tolereren naar inclusie op school?
  • Welke voorwaarde is nodig om van tolereren naar inclusie te komen?

7. Inclusie in het onderwijs: van elkaar tolereren naar écht meedoen (met Beno Schraepen) - Makkelijker Meedoen de Podcast | Podcast on Spotify

Podcast Timo Hans: doe stress eens andersom

14 november 2023
Timo Hans, de oprichter en docent van de snelst groeiende vitaliteit opleiding in Nederland, heeft een krachtig verhaal te vertellen. Dit verhaal is niet alleen gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen, maar ook op zijn professionele inzichten als ondernemer en docent. Tijdens het WIJ de Venen event op 5 oktober 2023 was hij één van de sprekers. In zijn Podcasts hoor je meer over de unieke benadering van Timo Hans op het gebied van stress en vitaliteit.

 

  https://podcasters.spotify.com/pod/show/timo-hans. 

 

 

 

Schooldirecteurenpodcast

03 april 2024
In deze serie podcasts gaat Boris v.d. Ham in gesprek met schoolleiders over het beroep schoolleider en over hun school. In de afleveringen bespreken ze onder andere de uitdagingen en successen over het leiden van een school.

 

https://open.spotify.com/show/56yFZiT1qitkpV1ieruzjb.

 

Taco Visser in gesprek met Jelle Ris over Wereldgericht onderwijzen, Biesta in de praktijk.

21 december 2023
Taco Visser in gesprek met Jelle Ris over Wereldgericht onderwijzen, Biesta in de praktijk, een boek dat hij schreef met Bram Eidhof en Maartje Janssens. Jelle deelt eerst kort zijn onderwijsbiografie waarin de drie handelingsperspectieven uit het boek - onderbreken, vertragen en ondersteunen - een bepalende rol hebben gehad. Vervolgens gaan ze dieper in op wat die drie handelingsperspectieven inhouden, perspectieven waarmee je volgens Biesta als leraar werkt en ruimte biedt aan de subjectificatie van de leerling.  
In het tweede deel wordt eerst ingegaan op welke inzichten de drie auteurs opdeden in hun onderzoek in drie typen scholen. Bijvoorbeeld dat de drie handelingsperspectieven altijd tegelijk optreden, dat er praktische wijsheid nodig is om te onderscheiden tussen wanneer er subjectificatie, kwalificatie of socialisatie nodig is en dat je als school de pedagogiek ook te strak kunt didactiseren, zodat je toch geen ruimte biedt aan subjectificatie. 

 

https://open.spotify.com/episode/1YtLWqr3kxsS57oIkVyGZz.

 

Van individueel naar inclusief onderwijs. Met Bert Wienen.

16 mei 2024
Onderwijs en zorg raakt steeds meer met elkaar verweven in het primair- en voortgezet onderwijs. Steeds meer kinderen krijgen met jeugdzorg te maken of andere gemeentelijke instanties. Er is een grote nadruk op het individuele welbevinden van kinderen op school. En jongeren krijgen al een snel een label opgeplakt als dit welbevinden en presteren in het gedrang komt. Gek genoeg laten studies zien dat kinderen de laatste jaren angstiger zijn en ook meer kampen met psychische problemen.

Het uitgangspunt nu is bijna altijd: ‘Wat heeft het kind nodig? Welke expertise kunnen we inschakelen? Hoe gaan we andere partijen positioneren?’ Met als gevolg dat er allerlei ‘experts’ de school binnenkomen met (goedbedoelde) ideeën, oplossingen en methodieken om kinderen te helpen. De vraag is of deze methodiek en zienswijze eigenlijk wel zo’n goed idee is. Is de slinger niet te ver doorgeslagen naar het individuele kind?

 

Kan het anders, slimmer en effectiever? En wat zouden kansrijke ‘sleutels’ zijn om dit te realiseren? Tjip de Jong heeft Bert Wienen te gast. Bert houdt een pleidooi om terug te keren naar de basis van ‘goed onderwijs’ en het belang van de leerkracht (of docent) centraal te stellen. Ze verkennen hoe zou dit eruit kan zien en welke stappen dan nodig zijn. Bert Wienen is auteur van het boek 'Van individueel naar inclusief onderwijs, pleidooi voor minder labelen en meer aandachtvoor de kracht van onderwijs.' 

 

https://open.spotify.com/episode/618xRbhjmluqXcD7ac3OL4.